info@colostrumpolska.pl

+48 731 144 441

Aktualności

Colostrum - to nazwa łacińska, którą rozumie cały świat. Po polsku mówi się często po prostu siara. Jest jednak jeszcze jedno piękne, staropolskie określenie na mleko pierwszej laktacji. Chcielibyśmy to słowo przywrócić, z Waszą pomocą, polszczyźnie, gdyż prawie zostało zapomniane, a znakomicie oddaje istotę i rolę colostrum. Brzmi ono: młodziwo. Colostrum (siara, młodziwo) jest pierwszym pokarmem dla wszystkich ssaków, w tym ludzi. Zapewnia pasywną ochronę dla noworodka przeciwko patogenom jelitowym, głównie poprzez przenoszenie przeciwciał (przeciwko bakteriom i wirusom) oraz czynników wzrostu dla optymalnego wzrostu i rozwoju. Korzystne składniki w colostrum bovinum są biologicznie niemal identyczne z siarą ludzką, tak że jest to naturalnym sposobem na zastąpienie spadających poziomów w każdym wieku. Chociaż w niektórych kulturach colostrum bovinum od wieków jest spożywane w jej naturalnej formie, to od niedawna można ją spotkać w wersji sproszkowanej, przygotowywanej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności i higieny.

Siara bydlęca jest skutecznym sposobem na uniknięcie ataku wirusów Influenza (Grypa)

Na podstawie wyników badań skuteczność szczepionek przeciw grypie szacuje się na 40-70% w zależności sezonu grypowego i innych czynników, takich jak stan zdrowia i wiek szczepionej osoby, dopasowanie szczepów wirusa grypy wchodzących w skład szczepionki w danym sezonie grypowym do szczepów krążących rzeczywiście w populacji i wywołujących zachorowania, typ i podtyp wirusa wywołującego zakażenia w danym sezonie oraz czas, który minął od szczepienia przeciwko grypie do kontaktu z wirusem (przeciwciała powstają od 7. dnia od momentu szczepienia)1.

Colostrum Polska sp. z o.o. oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zawarły porozumienie o współpracy naukowo-badawczej.

Współpraca naukowo-badawcza obejmuje wspólne badania naukowe, prace rozwojowe, przemysłowe i wdrożeniowe o charakterze innowacyjnym, publikację wyników prac naukowych, zobowiązując się jednocześnie do ochrony własności intelektualnej.

Colostrum Polska sp. z o.o. to największy w Polsce podmiot skupujący colostrum bovinum od kilkuset wyselekcjonowanych gospodarstw rolnych z terenu województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Jak zbieramy siarę bydlęcą?