info@colostrumpolska.pl

+48 731 144 441

Aktualności

Colostrum Polska sp. z o.o. to największy w Polsce podmiot skupujący colostrum bovinum od kilkuset wyselekcjonowanych gospodarstw rolnych z terenu województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Jak zbieramy siarę bydlęcą?

Pierwszą porcję siary, w ilości ok. 2 litrów cielęta powinny otrzymać jak najwcześniej, tj. do 2 godzin po porodzie, a kolejne 2 litry jeszcze w okresie pierwszych 12 godzin życia.

Od krowy wysoko wydajnej pozyskuje się w pierwszej dobie 12-15 litrów siary, gdy dla cielęcia w tym czasie wystarczy 6 litrów. Nadmiar zdajanej siary bydlęcej, jest przekazywany do dostarczonego pojemnika. Siary nie utylizujemy i nie skarmiamy starszych zwierząt, to nie jest racjonalne wykorzystanie, a może dodatkowo powodować biegunkę.

Siarę zbieramy z nadwyżki z dwóch pierwszych udojów (do 12 godzin od wycielenia). Pojemnik uzupełniamy siarą po każdym udoju, aż do napełnienia w całości.

Warunki produkcyjne nie pozwalają na pozyskanie siary niezawierającej patogenów. Dlatego sposób jej pozyskiwania i postępowania po wydojeniu powinien przebiegać tak, by maksymalnie zmniejszyć jej zakażenie, zahamować, a następnie zlikwidować dalszy rozwój flory bakteryjnej, bez obniżania jej właściwości biologicznych. Klasyczną metodą konserwacji siary jest mrożenie. Każdy Rolnik otrzymuje od Colostrum Polska sp. z o.o., nową energooszczędną zamrażarkę. Siara bydlęca może być przechowywana w zamrażarce do 6 miesięcy. Zamrażarka zapewnia odpowiednią temperaturę zamrażania (-18°C). Pojemnik z siarą bydlęcą należy szybko odłożyć do zamrażarki (do 20 minut od wydojenia), co doprowadzi do zahamowania procesu namnażania bakterii i innych mikroorganizmów, lecz ich nie wyeliminuje.

Widoczna krew w siarze bydlęcej oraz nieprzyjemny, odbiegający od normy zapach, również dyskwalifikuje siarę bydlęcą do zbiórki.

Pojemniki napełnione siarą bydlęcą odbieramy w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia odbioru. Odbierając pojemniki, dostarczamy nową partię pojemników do gromadzenia siary bydlęcej.

Zapraszamy nowych Dostawców do współpracy.