info@colostrumpolska.pl

+48 731 144 441

Aktualności

Colostrum Polska sp. z o.o. oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zawarły porozumienie o współpracy naukowo-badawczej.

Współpraca naukowo-badawcza obejmuje wspólne badania naukowe, prace rozwojowe, przemysłowe i wdrożeniowe o charakterze innowacyjnym, publikację wyników prac naukowych, zobowiązując się jednocześnie do ochrony własności intelektualnej.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie prowadzi badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, hodowli zwierząt a także medycynie weterynaryjnej i ludzkiej.

Współpraca środowiska nauki oraz biznesu przynosi wymierne korzyści. Korzyści te są obopólne i sprzyjają polepszaniu jakości życia mieszkańców, wspierają przedsiębiorczość oraz wzmacniają wizerunek ośrodków naukowych, regionu i kraju.