info@colostrumpolska.pl

+48 731 144 441

Colostrum Polska

Colostrum Polska

Colostrum Polska sp. z o.o. to jedna z nielicznych firm na świecie, działająca w niszowym segmencie mleczarstwa i biotechnologii, specjalizując się w dziedzinie badań i rozwoju nad colostrum bovinum jako głównego składnika dla producentów suplementów diety dla ludzi, kosmetyków oraz pasz i lekarstw dla ludzi i zwierząt.

Colostrum Polska, to jeden z największych w Europie, podmiotów skupujących colostrum bovinum, w bardzo wysokim reżimie higieniczno-sanitarnym, tylko pierwszy pokarm, od ściśle selektywnego gatunku krów, odpowiednio karmionych, utrzymywanych zgodnie z europejskimi przepisami o dobrostanie zwierząt.

Colostrum Polska, to najwyższe europejskie standardy higieny i bezpieczeństwa potwierdzone wdrożeniem systemu jakości HACCP oraz GHP, które zapewniają bezpieczeństwo żywności, opierając się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom oraz Dobrej Praktyce Higienicznej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi uczelniami wyższymi oraz instytutami naukowo-badawczymi.

Najlepsi dostawcy

Nasi Dostawcy, to elita producentów mleka w Europie. Większość gospodarstw rolnych jest pod oceną użytkowości mlecznej. Ocena sprzyja szybszemu postępowi hodowlanemu, poprawie wydajności i jakości produkowanego mleka. Polska ekologiczna produkcja zwierzęca jest powiązana z żywieniem zwierząt paszami ekologicznymi z własnego gospodarstwa oraz dostępem do wybiegów i chowu pastwiskowego.

Proces przetwórczy colostrum bovinum, różni się od procesu przetwórczego mleka. Bogactwo składników pokarmowych i substancji biologicznie aktywnych, a szczególnie jej białek o właściwościach obronnych dla organizmu, ale też terapeutycznych i profilaktycznych dla zwierząt i człowieka, skłonił technologów do opracowania sposobu jej przetworzenia i konserwacji, nie naruszając elementów biologicznie aktywnych.

Uważamy, że colostrum bovinum ma zdolność radykalnie zmienić zdrowie ludzi na całym świecie, ale jej pełny potencjał nie został jeszcze do końca zrealizowany