Siara bydlęca jest skutecznym sposobem na uniknięcie ataku wirusów Influenza (Grypa)

Na podstawie wyników badań skuteczność szczepionek przeciw grypie szacuje się na 40-70% w zależności sezonu grypowego i innych czynników, takich jak stan zdrowia i wiek szczepionej osoby, dopasowanie szczepów wirusa grypy wchodzących w skład szczepionki w danym sezonie grypowym do szczepów krążących rzeczywiście w populacji i wywołujących zachorowania, typ i podtyp wirusa wywołującego zakażenia w danym sezonie oraz czas, który minął od szczepienia przeciwko grypie do kontaktu z wirusem (przeciwciała powstają od 7. dnia od momentu szczepienia)1.

Pułapka mutacji

Najważniejsze wydaje się jednak to, że każdego roku pojawia się nowy szczep wirusa grypy, a ze względu na łatwość i szybkość jego rozprzestrzeniania się oraz kłopot z przewidzeniem nowych mutacji trudno jest przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności. Dlatego, mimo że WHO co roku ustala skład szczepionek, uwzględniając m.in. zmienność wirusa, dane epidemiologiczne oraz stopień odporności populacji na poszczególne szczepy, stosunkowo często dochodzi do pandemii, czyli międzynarodowej epidemii, zagrażającej życiu milionów ludzi.

W poszukiwaniu alternatywy

Nawet w oficjalnych publikacjach naukowych autorzy przyznają, że szczepienia przeciwko grypie nie są całkowicie skuteczne – zwłaszcza w populacji osób starszych2. Nic dziwnego, że wciąż poszukuje się nowych metod, zwłaszcza takich, które będzie można zastosować u ludzi z przeciwwskazaniami do wakcynacji. Jedną z najbardziej obiecujących jest colostrum, czyli siara lub młodziwo – pierwsze mleko wydzielane przez gruczoły wszystkich ssaków, w tym człowieka. Proces jego wytwarzania rozpoczyna się jeszcze w okresie ciąży, a ustaje w ciągu kilku dni od porodu. Kolejne badania wskazują, że młodziwo pozyskiwane od krów korzystnie wpływa na odporność noworodków, starszych dzieci i dorosłych. Efekt ten uzyskuje się, jeżeli stosowana jest siara bydlęca (colostrum bovinum) pochodząca od jednego osobnika lub też jako mieszanka wielu siar krowich.

Colostrum – Silny immunostymulant

Siara bydlęca charakteryzuje się składem bardzo zbliżonym do ludzkiej. Zidentyfikowano w niej ok. 250 składników aktywnych: białka serwatkowe i kazeinowe, tłuszcze (fosfolipidy i cholesterol), witaminy (A, C, E i z grupy B), mikroelementy (wapń, fosfor, potas, sód, magnez), czynniki wzrostu i enzymy. Jednak najważniejsze są immunoglobuliny odpowiedzialne za zwalczanie infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych oraz wzmacniające układ immunologiczny.

Colostrum bovinum zawiera 3 klasy przeciwciał, w tym te najważniejsze dla człowieka: IgA oraz IgG. Ich stężenie jest bardzo wysokie, co sprawia, że skutecznie wspierają one budowanie odporności4. W największym stężeniu spotykamy w bydlęcym colostrum IgG (stanowią w colostrum od 65% do 90% immunoglobulin), następnie IgA (8-10%) oraz IgM (6-10%). IgA skutecznie chronią przed infekcjami, a ponieważ jest odporna na trawienie przez enzymy żołądkowo-jelitowe, może być dostarczona do krwi, a stamtąd – na powierzchnię błon śluzowych wszystkich układów5.

Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami

Ze względu na tak istotny potencjał immunomodulujący naukowcy porównali skuteczność siary bydlęcej i szczepionek w profilaktyce grypy.

W pierwszym badaniu tego typu uczestniczyło 141 ochotników, których podzielono na 4 grupy. W pierwszej nie stosowano żadnej formy profilaktyki grypy, drugiej zaaplikowano szczepionki, trzeciej podano zarówno wakcynę, jak i suplementy siary bydlęcej i probiotyków, a w czwartej zastosowano wyłącznie preparaty. Okazało się, że liczba epizodów grypy u osób szczepionych i niestosujących żadnej profilaktyki była podobna, a co istotne – znacznie wyższa niż wśród ochotników przyjmujących colostrum i probiotyki. W ostatniej grupie odnotowano ich zaledwie 11 (na 36 osób), podczas gdy wśród 38 osób szczepionych wystąpiło 21 epizodów, a u 33 pacjentów poddanych jednocześnie immunizacji i suplementacji – 136.

Więcej dowodów

W drugim badaniu 137 pacjentów podzielono w ten sam sposób, z tym że jedynym przyjmowanym suplementem było właśnie colostrum w dawce 400 mg na dobę przez 8 tygodni. Ponownie wykazano, że stosowanie siary skuteczniej chroni przed epizodami grypy, a przy tym skraca czas infekcji.

Po 3 miesiącach obserwacji okazało się, że całkowita liczba dni złego samopoczucia w grupie siary bydlęcej wyniosła 13, a u osób szczepionych – 41 (u osób niestosujących żadnej profilaktyki było to 57 dni). Średni czas trwania grypy wyniósł kolejno 4,6 dnia w grupie colostrum; 4,3 dnia wśród osób, które otrzymały zarówno siarę, jak i wakcynę; 11,3 dnia u pacjentów wyłącznie szczepionych oraz 13,2 w grupie kontrolnej.

Jeszcze większe korzyści zyskali pacjenci z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym – częstość powikłań i hospitalizacji w grupie przyjmującej colostrum była znacząco niższa niż u osób szczepionych. Badacze podsumowali, że siara bydlęca jest co najmniej trzykrotnie skuteczniejsza w profilaktyce grypy – zarówno u osób zdrowych, jak i z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia7.

Bezpieczeństwo

Powyższe badania sugerują, że suplementy zawierające siarę bydlęcą mogą być z powodzeniem stosowane w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób infekcyjnych, w tym grypy – głównie ze względu na dużą zawartość immunoglobulin i laktoferyny. Dodatkowo pośrednie działanie wykazuje obecny w colostrum polipeptyd bogaty w prolinę (PRP), który stymuluje funkcjonowanie układu immunologicznego.

Przede wszystkim jednak siara bydlęca to naturalna, bezpieczna i dobrze tolerowana alternatywa w profilaktyce grypy – zwłaszcza u osób z przeciwwskazaniami do immunizacji.

Bibliografia:

  1. https://goo.gl/Ykw5uy
  2. Arch Intern Med 2005; 165: 265-272; Lancet 2005; 336: 1165-1174
  3. Int J Clin Pharmacol Ther 2008; 46 (5): 211-25
  4. Altern Med Rev 2003; 8 (4): 378-394; J Clin Chem Clin Biochem 1990; 28: 19-23
  5. Nutr Res 2002; 22: 755-767
  6. Panminerva Med 2010; 52 (4): 269-275
  7. Clin Appl Thromb Hemost 2007; 13: 130

wyimek:

Siara bydlęca jest co najmniej trzykrotnie skuteczniejsza w profilaktyce grypy – zarówno u osób zdrowych, jak i z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia